Voor wie?

Zowel beginnende (starters, minder dan 2 jaar ervaring) als ervaren (seniors) kunnen een project indienen. De aanvrager moet journalist (schrijvend of audiovisuele pers) zijn of kunnen aantonen dat hij/zij een carrière in de journalistiek ambieert. Referenties in de vorm van personen en/of verwijzingen naar eerder werk zijn daarbij onmisbaar.

Wanneer?

Er zijn in 2018 drie evaluatierondes. Per zittijd worden de enveloppes verdeeld over de geselecteerde aanvragen. Indien de enveloppe niet of niet geheel besteed wordt in één kwartaal, wordt dit overgeheveld naar het volgende kwartaal. Het gaat hier om een "rollend fonds". De deadlines worden via de website en de sociale mediakanalen en nieuwsbrief gecommuniceerd. 

Hoeveel?

In 2018 is er voor werkbeurzen 230.000 euro ter beschikking. Per zittijd verdeelt de jury dus ± 77.000 euro. De middelen komen van de Vlaamse overheid.

VRAAG EEN WERKBEURS AAN

Om een werkbeurs aan te vragen, moet u eerst inloggen of registreren om het aanvraagformulier in te vullen.

Start hier