Voor wie?

Zowel beginnende (starters, minder dan 2 jaar ervaring) als ervaren (seniors) kunnen een project indienen. De aanvrager moet journalist (schrijvend of audiovisuele pers) zijn of kunnen aantonen dat hij/zij een carrière in de journalistiek ambieert. Referenties in de vorm van personen en/of verwijzingen naar eerder werk zijn daarbij onmisbaar.

Wanneer?

De eerste zittijd van 2019 zal, onder voorbehoud, plaatsvinden in maart. Van zodra deze bekend is wordt de deadline gecommuniceerd via onze website, sociale mediakanalen en nieuwsbrief. 
Per zittijd worden de enveloppes verdeeld over de geselecteerde aanvragen. Indien de enveloppe niet of niet geheel besteed wordt in één kwartaal, wordt dit overgeheveld naar het volgende kwartaal. Het gaat hier om een "rollend fonds". De deadlines worden via de website en de sociale mediakanalen en nieuwsbrief gecommuniceerd. 

Hoeveel?

Het beschikbare bedrag voor 2019 is heden nog niet gekend, maar zal samen met de eerste deadline gecommuniceerd worden. 

VRAAG EEN WERKBEURS AAN

Om een werkbeurs aan te vragen, moet u eerst inloggen of registreren om het aanvraagformulier in te vullen.

Start hier