De leidraad (met criteria en instructies voor de begroting) voor het indienen van een aanvraag vindt u hier

Aanvragen kunnen op budgettaire gronden worden afgewezen.

Na de deadline, controleert Journalismfund.eu of alle formaliteiten in orde zijn en kan het eventueel een aanvrager contacteren voor extra informatie. Dit neemt over het algemeen één week in beslag.

Hierna gaat de aanvraag naar de jury die de definitieve beslissing neemt.

De aanvragers worden meestal 30 dagen na de deadline op de hoogte gebracht of ze al of niet een werkbeurs zullen krijgen.

De aanvragen worden door 4 juryleden beoordeeld. De leden zijn ervaren journalisten of media specialisten. Zij blijven anoniem tot ze de jury verlaten. Zowel Journalismfund.eu als de jury zijn gebonden aan strikte confidentialiteit: zowel voor, tijdens als na het doorlopen van de aanvraagprocedure.

Elk voorstel zal door de individuele juryleden worden beoordeeld aan de hand van 9 criteria.

  Criterium Relatief Gewicht voor starters voor seniors
1 Niet regulier karakter 18 15
2 Maatschappelijk relevant  14 10
3 Originaliteit en innovatief karakter 18 13
4 Gedurfdheid (de graad van risico verbonden aan de uitwerking van het project) 14 8
5 Haalbaarheid 6 10
6 Nieuwswaarde 10 10
7 Ervaring van de indiener/referenties 3 7
8 Verkoopbaarheid/marktgerichtheid 7 13
9 Tijdrovendheid 10 14
  Totaal 100 100

VRAAG EEN WERKBEURS AAN

Om een werkbeurs aan te vragen, moet u eerst inloggen of registreren om het aanvraagformulier in te vullen.

Start hier