• De leidraad (met criteria en instructies voor de begroting) voor het indienen van een aanvraag vindt u hier
  • Aanvragen kunnen op budgettaire gronden worden afgewezen.
  • Na de deadline, controleert Journalismfund.eu of alle formaliteiten in orde zijn en kan het eventueel een aanvrager contacteren voor extra informatie. Dit neemt over het algemeen één week in beslag.
  • Hierna gaat de aanvraag naar de jury die de definitieve beslissing neemt.
  • De aanvragers worden meestal 30 dagen na de deadline op de hoogte gebracht of ze al of niet een werkbeurs zullen krijgen.
  • De aanvragen worden door 4 juryleden beoordeeld. De leden zijn ervaren journalisten of media specialisten. Zij blijven anoniem tot ze de jury verlaten. Zowel Journalismfund.eu als de jury zijn gebonden aan strikte confidentialiteit: zowel voor, tijdens als na het doorlopen van de aanvraagprocedure.
  • Het volledige reglement kan u hier terugvinden. 

Elk voorstel zal door de individuele juryleden worden beoordeeld aan de hand van 9 criteria:

  Criterium Relatief Gewicht voor starters voor seniors
1 Niet regulier karakter 18 15
2 Maatschappelijk relevant  14 10
3 Originaliteit en innovatief karakter 18 13
4 Gedurfdheid (de graad van risico verbonden aan de uitwerking van het project) 14 8
5 Haalbaarheid 6 10
6 Nieuwswaarde 10 10
7 Ervaring van de indiener/referenties 3 7
8 Verkoopbaarheid/marktgerichtheid 7 13
9 Tijdrovendheid 10 14
  Totaal 100 100

VRAAG EEN WERKBEURS AAN

Om een werkbeurs aan te vragen, moet u eerst inloggen of registreren om het aanvraagformulier in te vullen.

Start hier