• De doelstelling van het initiatief Werkbeurzen Bijzondere Journalistiek is journalisten in staat te stellen journalistieke projecten van bijzondere aard en kwaliteit uit te voeren.
  • De steun wordt verleend in de vorm van subsidie aan individuele journalisten. Ze moeten kunnen aantonen dat hun project ongebruikelijke hoge kosten met zich meebrengt of zo tijdrovend van aard is dat de normale honorering van redactie of uitgeverij niet voldoende is om het project te realiseren. De projecten moeten uitstijgen boven de reguliere verslaggeving, de dagelijkse journalistiek of het correspondentschap. Het onderwerp of thema moet bijzonder zijn, of anders de benadering of invalshoek.
  • De leidraad (met criteria en instructies voor de begroting) voor het indienen van een aanvraag vindt u hier. Maak voor de opmaak van uw begroting gebruik van het sjabloon.
  • Aanvragen kunnen op budgettaire gronden worden afgewezen.
  • Na de deadline, controleert Journalismfund.eu of alle formaliteiten in orde zijn en kan het eventueel een aanvrager contacteren voor extra informatie. Dit neemt over het algemeen één week in beslag.
  • Hierna gaat de aanvraag naar de jury die de definitieve beslissing neemt.
  • De aanvragers worden meestal 30 dagen na de deadline op de hoogte gebracht of ze al of niet een werkbeurs zullen krijgen.
  • De aanvragen worden door 4 juryleden beoordeeld. De leden zijn ervaren journalisten of media specialisten. Zij blijven anoniem tot ze de jury verlaten. Zowel Journalismfund.eu als de jury zijn gebonden aan strikte confidentialiteit: zowel voor, tijdens als na het doorlopen van de aanvraagprocedure.
  • Het volledige reglement kan u hier terugvinden.
  • De algemene regels en criteria voor de beursprogramma's van Journalismfund.eu vzw vindt u hier.
  • Vraag tijdig advies: de projectcoördinator helpt u graag bij het opstellen van uw aanvraag of indien  u vragen heeft over de procedure, timing, etc. Contacteer hem via kristof.polfliet@fondspascaldecroos.org of via +32 499 113316.

Elk voorstel zal door de individuele juryleden worden beoordeeld aan de hand van 9 criteria die u hieronder terugvindt. Voor het eenmalige Noodfonds voor lokale journalisten (september 2020) zal hierbij ook rekening gehouden worden met het lokale/regionale karakter van het project.

  Criterium Relatief Gewicht voor starters voor seniors
1 Niet regulier karakter 18 15
2 Maatschappelijk relevant  14 10
3 Originaliteit en innovatief karakter 18 13
4 Gedurfdheid (de graad van risico verbonden aan de uitwerking van het project) 14 8
5 Haalbaarheid 6 10
6 Nieuwswaarde 10 10
7 Ervaring van de indiener/referenties 3 7
8 Verkoopbaarheid/marktgerichtheid 7 13
9 Tijdrovendheid 10 14
  Totaal 100 100

VRAAG EEN WERKBEURS AAN

Om een werkbeurs aan te vragen, moet u eerst inloggen of registreren om het aanvraagformulier in te vullen.

Start hier